Kokybės sistema

LST 1977ISO 14001ISO 9001EN 15224Ligoninėje nuo 2000 m. veikė kokybės sistema pagal LST EN ISO 9002:1995 standartą. 2003 m. buvo įgyvendinta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. 2006 m. ji buvo resertifikuota (sertifikato Nr.15 100 0857, išduotas 2006-12-19 UAB „TUV UOLEKTIS”) ir nuolat tobulinama. Nuo 2009 m. vidurio ji sujungta su atnaujinta kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemomis į integruotą vadybos sistemą (IVS). 2013 metų pabaigoje ligoninėje sertifikuota IVS pagal Lietuvoje įteisintų standartų reikalavimus:

  • Kokybės vadybos sistema, pagal LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir EN 15224:2017 „Sveikatos priežiūros paslaugos“, „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2015“ standartų reikalavimus (sertifikato Nr. 15224-001, išduotas 2013-12-23 VšĮ LST Sert ir Nr. 9000-354 išduotas 2013-12-23 VšĮ LST Sert);
  • Aplinkosaugos vadybos sistema, pagal LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus (sertifikato Nr. 14000-094, išduotas 2013-12-23 VšĮ LST Sert);
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, pagal LST 1977:2008 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai“ (BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus (sertifikato Nr. 1977-023, išduotas 2013-12-23 VšĮ LST Sert).

Ligoninė aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento TK 32 „Sveikata“ veikloje: gauna tarptautinių ir Europos standartų sveikatos sistemos srities projektus, dalyvauja jų svarstyme, balsuoja arba ne už jų priėmimą Europos ir/ar Lietuvos standartais. Ligoninė gauna naujausias žinias apie rengiamus sveikatos srities standartus, prognozuoja ir vykdo jų įgyvendinimą.