Kokybės sistema

EN 45001ISO 14001ISO 9001EN 15224Ligoninėje nuo 2000 m. veikė kokybės sistema pagal LST EN ISO 9002:1995 standartą. 2003 m. buvo įgyvendinta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. 2006 m. ji buvo resertifikuota (sertifikato Nr.15 100 0857, išduotas 2006-12-19 UAB „TUV UOLEKTIS”) ir nuolat tobulinama. Nuo 2009 m. vidurio ji sujungta su atnaujinta kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemomis į integruotą vadybos sistemą (IVS). 2019 metų pabaigoje vyko pakartotinis išorinis auditas ir, teigiamai įvertinus ligoninės veiklą, ligoninei atnaujinti atitikties sertifikatai pagal veiklos sritį „Žmonių sveikatos priežiūros veikla“ (LST EN ISO 9001:2015; LST EN ISO 14001:2015; LST ISO 45001:2018; LST EN 15224:2017).
Ligoninė aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento TK 32 „Sveikata“ veikloje: gauna tarptautinių ir Europos standartų sveikatos sistemos srities projektus, dalyvauja jų svarstyme, balsuoja arba ne už jų priėmimą Europos ir/ar Lietuvos standartais. Ligoninė gauna naujausias žinias apie rengiamus sveikatos srities standartus, prognozuoja ir vykdo jų įgyvendinimą.