Ligoninės struktūra

PATVIRTINTA
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus
2014 m. spalio 02 d. įsakymu Nr. V-82

1.    Administracija
2.    Vidaus medicininio audito tarnyba
3.    Finansų ir buhalterinės apskaitos tarnyba
4.    Viešųjų pirkimų tarnyba
5.    Personalo tarnyba
6.    Informatikos ir medicinos statistikos tarnyba
7.    Raštinė
8.    Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius
    8.1. Priėmimo-skubios pagalbos poskyris
    8.2. Ambulatorinių konsultacijų poskyris
9.    70 lovų Vidaus ligų skyrius
    9.1. 10 lovų Gastroenterologijos poskyris
    9.2. 40 lovų Geriatrijos poskyris
    9.3. 20 vidaus ligų lovų
10.  40 lovų 1-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
11.  42 lovų 2-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (iš jų - 8 paliatyviosios pagalbos lovos)
12.  90 lovų Neurologijos skyrius
13.  30 lovų Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
    13.1 Ambulatorinės reabilitacijos poskyris
14.   8 lovų Reanimacijos skyrius
15.   Mokamų paslaugų teikimo tarnyba
16.   Radiologijos skyrius
17.   Endoskopinės ir ultragarsinės diagnostikos skyrius
18.   Klinikinės fiziologijos skyrius
19.   Pagalbinio medicinos personal tarnyba
20.   Patologijos tarnyba
21.   Klinikinė laboratorija
22.   Vaistinė
23.   Ūkio-inžinerijos tarnyba
24.   Civilinės saugos tarnyba
25.   Saugos ir sveikatos darbe tarnyba
26.   Biblioteka
27.   Archyvas
28.   Kavinė-valgykla
29.   Maisto paruošimo skyrius