Duomenų valdymo ir medicinos statistikos skyrius

Telefonas (8 5) 219 2776
Skyriaus vedėja Vida Pociutė vida.pociute@mmligonine.lt