Skundai ir pasiūlymai

Piliečiai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu padalinių vadovams (skyrių vedėjams, vyresniosioms slaugytojoms) ir administracijai.