Klinikinė laboratorija

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės Klinikinė laboratorija dirba ištisą parą visus metus, joje teikiamos nemokamos ir mokamos laboratorinės medicinos paslaugos.
Laboratorinių tyrimų įkainius galite rasti čia.

 • Telefonas  (8 5)  216 1845


Apie laboratoriją
Laboratorijos vedėja Reda Dervinienė

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės Klinikinės laboratorijos pagrindinis tikslas yra kuo greičiau ir kuo efektyviau atlikti tyrimus, taip palengvinant gydytojų darbą kuo skubiau ir efektyviau nustatyti paciento diagnozę bei ją gydyti.
Laboratorijoje veikia moderniausia diagnostinė įranga, kuria galima greitai, kokybiškai ir tiksliai ištirti mėginius bei pateikti išvadas. Moderni ir pajėgi įranga sutrumpina tyrimų atlikimo laiką, užtikrina didelį jų tikslumą, palengvina gydytojų darbą. Klinikinė laboratorija atitinka asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų atestavimo reikalavimus atlikti laboratorinius atestuotos srities tyrimus. Ji turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą pažymėjimą, testuojama išorinės nepriklausomos tarptautinės kontrolės.
Laboratorija savo veiklą organizuoja orientuodamasi į pacientus, jų poreikių tenkinimą. Kvalifikuoti darbuotojai bei naujausia laboratorinė įranga leidžia atlikti tyrimus greičiau, tiksliau ir efektyviau, todėl pacientams nereikia gaišti laiko ilgose eilėse. Naudojantis naujausia įranga, klinikinėje laboratorijoje atliekami šie tyrimai: bendri klinikiniai, biocheminiai, hematologiniai, imunoserologiniai.


Hematologiniai tyrimai:

 • Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
 • Veninio  kraujo tyrimas automatizuotu būdu
 • Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)
 • Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)
 • Leukogramos skaičiavimas
 • Kraujo tyrimas maliarijai nustatyti
 • Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje


Bendrieji klinikiniai tyrimai:

 • Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu
 • Šlapimo nuosėdų mikroskopija
 • Koprogramos įvertinimas
 • Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti
 • Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas
 • Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
 • Likvoro tyrimas (fizinės savybės, citozė ir ląstelių diferenciavimas , baltymas,  eritrocitų skaičius,  dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas, chloridų, gliukozės kiekis)
 • Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija)
 • Punktatų (serozinių ertmių skysčio) tyrimas
 • Rūgščiai atsparių bakterijų (RAB) skreplių, punktato, šlapimo, likvoro  tepinėlyje nustatymas

Biocheminiai tyrimai:

 • Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas
 • Albumino koncentracijos nustatymas
 • Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas
 • Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas
 • Gliukozės toleravimo mėginys
 • Laktozės mėginys
 • Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas
 • Kreatinino koncentracijos nustatymas
 • Šlapalo koncentracijos nustatymas
 • Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas
 • Triacilglicerolių (trigliceridų) koncentracijos nustatymas
 • Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas
 • Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas
 • K, Na, Cl koncentracijos nustatymas
 • Geležies koncentracijos nustatymas
 • Kraujo dujų ir pH tyrimas
 • Osmoliališkumo apskaičiavimas
 • Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas
 • Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas
 • Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
 • Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas
 • Gamma gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas
 • Alfa amilazės aktyvumo nustatymas
 • Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA)
 • Fibrinogeno koncentracijos nustatymas
 • Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas ADTL/APTT
 • Troponino T (TnT/ TnI) nustatymas


Imunoserologiniai tyrimai:

 • Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
 • C-reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas
 • Reumatoidinio faktoriaus nustatymas