Klinikinė laboratorija

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės Klinikinė laboratorija dirba visą parą, aptarnauja visus ligoninės skyrius ir teikia mokamas laboratorinių tyrimų paslaugas.
Laboratorinių tyrimų įkainius galite rasti čia.

 

Apie laboratoriją

Laboratorijos vedėja Reda Dervinienė
Telefonas  (8 5)  216 1845
reda.derviniene@mmligonine.lt

Vyresnioji klinikos laborantė Ramunė Paškevičienė
Telefonas  (8 5)  216 1845
ramune.paskeviciene@mmligonine.lt

Klinikinės laboratorija licencijuota, dalyvauja laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo programose.

Klinikinės laboratorijos pagrindinis tikslas - užtikrinti kvalifikuotą, kokybišką, kliniškai ir ekonomiškai efektyvų laboratorinių tyrimų atlikimą, atitinkantį pacientų ir gydytojų lūkesčius, kad kuo skubiau būtų nustatoma paciento diagnozė.

Siekiant šių tikslų klinikinė laboratorija siekia įgyvendinti šiuos uždavinius:

 • teikti kokybiškas laboratorinės diagnostikos paslaugas
 • Užtikrinti pakankamą laboratorinių tyrimų spektrą, diegiant nauajs technologijas
 • Vykdyti ir nuolat gerinti integruotos kokybės vadybos sistemos procesus, atitinkančius tarptautinius standartus

Kvalifikuoti darbuotojai ir moderni diagnostinė įranga leidžia atlikti tyrimus kokybiškai, efektyviai ir greitai.

Atliekami tyrimai:

HEMATOLOGINIAI TYRIMAI

 • Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi)
 • Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas
 • Tepinėlio citomorfologinis tyrimas
 • Mikroskopinis retikulocitų tyrimas
 • Mikroskopinis trombocitų tyrimas
 • Kraujo parazitų tyrimas tepinėlyje
 • Mikroskopinis tyrimas: Lupus erythematosus (LE) ląstelės


ORGANIZMO SKYSČIŲ TYRIMAI:

 • Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas
 • Šlapimo nuosėdų natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas
 • Skreplių natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas
 • Skreplių citomorfologinis tyrimas
 • Smegenų skysčio natyvinio mėginio mikroskopinis tyrimas
 • Smegenų skysčio citomorfologinis tyrimas
 • Ertmių (pleuros, pilvaplėvės) skysčio citomorfologinis tyrimas
 • Kreplių, šlapimo, ertmių (pleuros, pilvaplėvės) skysčio, smegenų skysčio rūgščiai atsparių bakterijų tepinėlyje nustatymas

KOPROLOGINIAI TYRIMAI

 • Slapto kraujavimo nustatymas cheminiu metodu
 • Tepinėlio mikroskopinis tyrimas
 • Pirmuonių ir jų cistų nustatymas
 • Kirminų kiaušinėlių nustatymas tepinėlyje
 • Kirminų kiaušinėlių nustatymas koncentravimo metodu

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

 • Gliukozės koncentracijos nustatymas
 • Albumino koncentracijos nustatymas
 • Bendro baltymo koncentracijos nustatymas
 • Šlapalo koncentracijos nustatymas
 • Kreatinino koncentracijos nustatymas
 • Šlapimo rūšties koncentracijos nustatymas
 • Osmoliališkumo nustatymas apskaičiavimo metodu
 • Kalio koncentracijos nustatymas
 • Natrio koncentracijos nustatymas
 • Chloridų kiekio nustatymas
 • Kalcio koncentracijos nustatymas
 • Geležies koncentracijos nustatymas
 • Cholesterolio koncentracijos nustatymas
 • DTL(α) choleterolio koncentracijos nustatymas
 • MTL(β) choleterolio koncentracijos apskaičiavimas pagal Friedewaldo skalę
 • MTL(β) choleterolio koncentracijos nustatymas
 • Trigliceridų koncentracijos nustatymas
 • Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas
 • Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas ir netiesioginio (nekonjuoguoto) bilirubino koncentracijos apskaičiavimas
 • Aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas
 • Alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas
 • Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
 • Gammaglutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas
 • Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
 • α amilazės aktyvumo nustatymas
 • Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas
 • Mioglobino koncentracijos nustatymas
 • Troponino I nustatymas
 • C reaktyviojo baltymo nustatymas
 • Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas
 • Kraujo dujų ir PH nustatymas


KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI:

 • Protrombino laiko tyrimas
 • Aktyvinto dalinio trombiplastino laiko (ADTL) nustatymas
 • Fibrinogeno koncentracijos nustatymas
 • D-Dimerų nustatymas


IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI:

 • Kraujo grupės pagal ABO sistemą nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)
 • Rezu faktoriaus Rh(D) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija stulpelyje)
 • Reumatoidinio faktoriaus nustatymas