Projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje“

Projekto pavadinimas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje“.

Projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-060

Projekto vertė 5 403 000 Lt.

Šis projektas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto metu buvo rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms įsteigti, bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, rekonstruotos patalpos, skirtos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti (taip pat ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti), bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, įsigyta reikalinga medicinos įranga, skirta paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti, rekonstruotos patalpos, skirtos priėmimo-skubios pagalbos bei ambulatorinėms konsultacijoms teikti  bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, įsigytas A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis.