Projektas „Viešosios įstaigos Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų renovavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas“

Projekto pavadinimas „Viešosios įstaigos Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų renovavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas“.

Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-007

Projekto vertė 3 994 000 Lt.

Šis projektas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto metu buvo įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas padidinti ligoninės suvartojamos energijos efektyvumą. Įgyvendinus projektą buvo pagerintas energijos vartojimo efektyvumas, optimizuotos energijos sąnaudos.
Apšiltinus išorinius pastatų atitvarus bei modernizavus šildymo sistemą buvo sumažintas pastatų šiluminio laidumo koeficientas, kas lemia mažesnį šiluminės energijos vartojimą.