Vaistinė

Telefonas (8 5) 216 1841
L.e.p. vaistinės vedėjas Edmundas Baltakis edmundas.baltakis@mmligonine.lt

Vaistinės telefonas (8 5) 216 2112