Vidaus ligų skyrius

Telefonas (8 5) 216 2073

 

Skyriaus vedėja Živilė Juškienė

 

Apie skyrių

Vidaus ligų skyriuje teikiamos antrinio lygio stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos sergantiesiems vidaus organų ligomis.

Diagnozei patikslinti pacientai gali būti siunčiami į medicinos įstaigas, teikiančias tretinio lygio stacionarines paslaugas.

 

Kreipimosi į ligoninę tvarka.

Hospitalizuojamų pacientų teisės ir pareigos.