Naujienos

Svarbi informacija dėl planinių konsultacijų, hospitalizacijų bei pacientų lankymo ir siuntų perdavimo ekstremalios padėties metu

2021 08 16


REGISTRUOJAME PLANINĖMS AMBULATORINĖMS GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOMS IR ATNAUJINAMA PLANINĖ STACIONARINĖ HOSPITALIZACIJA

Ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms pacientai registruojami internetu https://ipr.esveikata.lt ir telefonu (85 216 1952).
Dėl planinės hospitalizacijos į neurologijos ir vidaus ligų gastroenterologijos ir geriatrijos skyrius prašome skambinti telefonu skyrių vedėjams :

 • tel. (85) 216 1955 Neurologijos skyriaus vedėja J.Ražukienė;
 • tel. (85) 216 2073 Vidaus ligų , gastroenetrologijos ir geriatrijos skyriaus vedėja I.Jakštienė;
 • tel. (85) 216 1844 Gastroenterologijos poskyrio vedėja R.Vanagaitienė.

 

 
2020 m. birželio 17 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-101 nustatyta tvarka
Ekstremalios situacijos laikotarpiu pacientams perduoti priimami tik medikamentai, kuriuos pacientas nuolat vartojo lėtinių ligų gydymui iki patekimo į ligoninę, bei asmens higienos priemonės:
 • Siuntų pacientams priėmimas vykdomas kasdien nuo 12 iki 13  val. per D įėjimą (iš J.Jablonskio g. pusės).
 • Siunta turi būti užrištame plastikiniame maiše, kurį būtų galima nupurkšti dezinfekciniu skysčiu.
 • Ant siuntos turi būti aiškiai užrašytas paciento vardas, pavardė, skyrius ir palatos Nr.
 • Priimamą siuntą personalas dezinfekuoja ir tik tada perduoda pacientui.

LANKYTOJŲ REGISTRACIJA

 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA EKSTREMALIOS PADĖTIES LAIKOTARPIU
Patvirtinta 2021-07-15 MML ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-102

 

REIKALAVIMAI LANKYTOJUI:

1. Lankytojas, planuojantis aplankyti pacientą, registruojasi ligoninės internetiniame puslapyje mmligonine.lt nuorodoje Lankytojų registracija, kurioje patvirtina, kad jis susipažinęs su pacientų lankymo taisyklėmis ir atitinka lankytojui keliamus reikalavimus.

2. Pacientus gali lankyti asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • Persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimu ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;
  • Asmenys, paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina:
  • praėjus 1 savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Moderna“ vakcinos antros dozės suleidimo;
  • praėjus 2 savaitėms nuo „Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos "Vaxzevria" vakcinos dozės suleidimo arba iškart po antros "Vaxzevria" vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 • Asmenys, ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atlikę COVID-19 tyrimą (SARS CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą), ir gavę neigiamą atsakymą;
 • Galiojantį Galimybių pasą ar ES skaitmeninį COVID pažymėjimą turintys asmenys.

3. Lankytojas, neturintis užkrečiamoms ligoms būdingų simptomų (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, uoslės ir skonio praradimas, gerklės skausmas, vėmimas, viduriavimas ir kt.) ir nesantis saviizoliacijoje;

4. Lankytojas lankymosi ligoninėje metu privalo dėvėti vienkartinę medicininę kaukę, dezinfekuoti rankas ir laikytis visų privalomų infekcijos kontrolės reikalavimų skyriuje.

LANKYMO TVARKA

5. Pacientų lankymo valandos (Vidaus ligų, gastroenterologijos ir geriatrijos sk., Neurologijos sk., Fizinės medicinos ir reabilitacijos sk.): darbo dienomis nuo 11 iki 13 val.;

6. Vienu metu pacientą gali aplankyti tik vienas lankytojas. Lankymo trukmė iki 15 min.;

7. Lankytojas, atvykęs lankyti pacientą, privalo pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir popierinį ar išsaugotą mobiliame elektroniniame įrenginyje dokumentą, patvirtinantį lankymo galimybę;

8. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas ir visi pacientai turi dėvėti vienkartines medicinines kaukes.

IŠIMTYS:

 • Reanimacijos ir intensyvios pagalbos skyriaus ir terminalinių būklių pacientus galima aplankyti sutartu laiku, gavus skyriaus, kuriame gydomas pacientas, vedėjo leidimą ir neatitinkant 1 punkte pateiktų kriterijų, bet neturint 3 punkte pateiktų simptomų ir laikantis privalomų infekcijos kontrolės reikalavimų.
 • Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientai gali būti lankomi darbo dienomis 2 kartus per savaitę, suderinus lankymo laiką su skyriaus vedėju. Lankytojas privalo atitikti lankytojams keliamus reikalavimus (2, 3, 4 punktas) ir laikytis lankymo tvarkoje nustatytų reikalavimų (5, 6, 7, 8 punktas).
 • Izoliuotus dėl galimo užsikrėtimo Covid-19 liga ar patvirtinus Covid-19 ligą pacientus lankyti draudžiama.

PERDAVIMAI PACIENTAMS PRIIMAMI KASDIEN NUO 12 IKI 13 VAL. D ĮĖJIMAS)


Paskutinį kartą redaguota:: 2021-08-19 08:02