Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius

  • Titulinis
  • Skyriai
  • Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius
TELEFONAS (8 5) 216 1935

Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius – tai vieta, į kurią pirmiausia patenka visi ligoninės stacionaro pacientai, t. y. ir tie, kurie hospitalizuojami gydytojo siuntimu, ir tie, kurie bet kuriuo paros metu atvežami greitosios pagalbos automobiliu arba atvyksta patys.

Skyriaus veikla yra skubios medicinos pagalbos teikimas pacientams visą parą darbo ir poilsio (švenčių) dienomis, pacientų stacionarizavimas planine ar skubos tvarka bei ambulatorinių konsultacijų teikimas.
Skyriuje dirba kvalifikuoti ir patyrę specialistai, todėl visiems atvykusiems pacientams yra suteikiama kvalifikuota pagalba.

Pacientus apžiūri Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus gydytojas arba budintis atitinkamos specialybės gydytojas, jeigu reikia, konsultuoja kitų specialybių gydytojai, atliekami reikalingi tyrimai (kraujo, šlapimo, echoskopiniai, endoskopiniai, rentgenografijos, kompiuterinės tomografijos ar kt.).

Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje skubią pagalbą teikia vidaus ligų gydytojai, medicinos gydytojai, gydytojai neurologai, gydytojai geriatrai, prireikus konsultuoja gydytojai gastroenterologai.

2011 metais Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius visiškai modernizuotas – atnaujintos patalpos, įsigyta naujausia medicinos įranga leidžia suteikti pacientui greitą ir kokybišką pagalbą.
Skyriuje yra teikiama pacientų stebėjimo paslauga. Šių paslaugų teikimui buvo pritaikytos ir renovuotos patalpos, įsigyta naujausia medicinos įranga. Skyriuje veikia 6 stebėjimo lovos su pacientų būklės monitoravimo sistemomis (širdies ir kvėpavimo veiklos bei deguonies įsisotinimo kraujyje stebėjimu). Pacientų stebėjimo paslauga – tai pacientų, kurių būklės negalima tiksliai įvertinti po apžiūros, stebėjimas bei gydymas nuo 4-ių iki 24-ių valandų, atliekant reikalingus diagnostinius tyrimus. Pacientai, kurių būklė pagerėja, nustačius diagnozę ir paskyrus gydymą, išrašomi toliau gydytis ambulatoriškai.Pacientai, kurių būklė negerėja ir jiems reikia tolesnio stacionarinio ištyrimo ir gydymo, hospitalizuojami arba, jei nustatomas poreikis paslaugų, kurių ligoninėje nėra galimybės suteikti, transportuojami į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Skubi pagalba teikiama atsižvelgiant į paciento būklės sunkumą - pirmiausiai pagalba suteikiama pačios sunkiausios būklės pacientams. Pacientų būklės sunkumas ir skubios pagalbos mastas nustatomi, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004-04-08 Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“.
Kai asmens gyvybei gresia pavojus, būtinoji medicinos pagalba visiems draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teikiama be siuntimo ir nemokamai. Skubiosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

Kreipiantis į ligoninę ne dėl būtinosios pagalbos, privaloma pateikti šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto siuntimą. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutekimo asmuo turi kreiptis į pirminės sveikatos priežiūros centrą ar polikliniką, prie kurios yra prisirašęs, o poliklinikos nedarbo metu – į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria poliklinika yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo poliklinikos nedarbo metu.
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 aktualia redakcija.
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
  • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
  • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
  • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus  galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
  • užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.
Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis neturi siuntimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.
Kreipimosi į ligoninę tvarka.
Skyriaus vedėja
Anna Šurkuvienė
Vyresnsioji slaugos administratorė
Stasė Tviragienė
Gydytojas neurologas
Aivaras Atkočiūnas
Medicinos gydytoja
Aistė Aželytė
Gydytojas geriatras
Antanas Česnulevičius
Medicinos gydytoja
Giedrė Deresevičienė
Vidaus ligų gydytojas
Jurgis Dulinskas
Vidaus ligų gydytoja
Rita Gridziuškienė (vaiko priežiūros atostogose)
Gydytojas neurologas
Arūnas Jarmulavičius
Gydytoja gastroenterologė
Margarita Judakovaitė-Barsevičienė (vaiko priežiūros atostogose)
Medicinos gydytoja
Tatsiana Karytska
Medicinos gydytoja
Eglė Kybartaitė
Gydytojas neurologas (skubiai pagalbai)
Anatolij Košelap
Vidaus ligų gydytojas
Aleksandr Kutuzov
Medicinos gydytojas
Andrej Košelap
Medicinos gydytoja
Jūratė Liutkutė
Vidaus ligų gydytojas
Mantas Mikeliūnas
Vidaus ligų gydytoja
Margarita Makauskienė
Medicinos gydytojas
Vitas Mashnauskas
Medicinos gydytoja
Indrė Sasnauskaitė
Medicinos gydytojas
Karolis Stanaitis
Vidaus ligų gydytojas
Audrys Skliutas
Medicinos gydytoja
Jonė Galaunienė
Medicinos gydytoja
Rūta Urbonaitė
Gydytoja neurologė
Asta Varnaitė
Vidaus ligų gydytoja
Kristina Zarembienė
Paskutinį kartą redaguota:: 2023-03-22 09:39