Struktūra ir kontaktinė informacija

  • Titulinis
  • Struktūra ir kontaktinė informacija
Ligoninės struktūra

PATVIRTINTA
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus
2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-151

1. Administracija.
2. Vidaus medicinos audito skyrius.
3. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius.
4. Viešųjų pirkimų skyrius.
5. Personalo ir teisės skyrius.
6. Dokumetų valdymo skyrius.
7. Duomenų valdymo, informacinių technologijų ir medicinos statistikos skyrius.
8. Inžinerinis ir ūkio skyrius.
9. Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius.
9.1. Ambulatorinių konsultacijų poskyris;
10. Vidaus ligų ir gastroenterologijos skyrius (58 lovos iš jų: 43 lovos vidaus ligų ir 15 lovų gastroenterologijos).
11. Geriatrijos centras:
11.1 Geriatrijos skyrius(30 lovų.
11.2 Dienos geriatrijos poskyris;
11.3 Ambulatorinės geriatrijos poskyris
12. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius (64 lovos iš jų: 2 lovos vegetacinės būklės pacientams; 2 lovos demencija sergantiems pacientams).
13.Paliatyvios pagalbos skyrius (15 lovų).
14. Socialinės pagalbos skyrius.
15. Infekcijų kontrolės skyrius.
16. Neurologijos skyrius (77 lovos).
17. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (30 lovų).
17.1. Ambulatorinės reabilitacijos poskyris.
18. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius (10 lovų).
19. Radiologijos skyrius.
20. Endoskopinės, ultragarsinės diagnostikos ir klinikinės fiziologijos skyrius.
21. Klinikinė laboratorija;
22. Vaistinė.

Valdymo schema

Planuojami susitikimai
Lankytojai priimami kasdien ligoninės administracijos darbo metu.

Direktorius
Direktorius
Rimvydas Turčinskas
Administracija
Direktoriaus pavaduotoja medicinai
Henrieta Dabkuvienė
Vyriausioji slaugos administratorė
Renata Giliun
Vyresnioji buhalterė, laikinai vykdanti vyr. finansininko funkcijas
Lucija Pažusinskienė
Vidaus medicinos audito skyrius
Skyriaus vedėja
Lina Juškaitė
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius
Vyresnioji buhalterė, laikinai vykdanti vyr. finansininko funkcijas
Lucija Pažusinskienė
Ekonomistė
Jūratė Ališauskaitė
Vyresnioji buhalterė
Alisa Budrevičienė
Viešųjų pirkimų skyrius
Viešųjų pirkimų ekspertė
Živilė Matačiūnienė
Viešųjų pirkimų specialistė
Jolanta Tamošaitienė
Personalo ir teisės skyrius
Skyriaus vedėja
Justina Petkelienė
Vyriausioji specialistė
Gražina Paulauskienė
Dokumentų valdymo skyrius
Skyriaus vedėja
Rūta Vičkačkienė
Duomenų valdymo, informacinių technologijų ir medicinos statistikos skyrius
IT specialistas
Edvinas Bičkauskas
IT specialistas
Aleksandras Mulleris
IT specialistė
Zita Žūsinaitė
Inžinerinis ir ūkio skyrius
Skyriaus vedėjas
Kęstutis Smolenskas
Inžinierius-energetikas
Juozas Žukauskas
Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyrius
Skyriaus vedėja
Anna Šurkuvienė
Vyresnsioji slaugos administratorė
Stasė Tviragienė
Gydytojas neurologas
Aivaras Atkočiūnas
Medicinos gydytoja
Aistė Aželytė
Gydytojas geriatras
Antanas Česnulevičius
Medicinos gydytoja
Giedrė Deresevičienė
Vidaus ligų gydytojas
Jurgis Dulinskas
Vidaus ligų gydytoja
Rita Gridziuškienė (vaiko priežiūros atostogose)
Gydytojas neurologas
Arūnas Jarmulavičius
Gydytoja gastroenterologė
Margarita Judakovaitė-Barsevičienė (vaiko priežiūros atostogose)
Medicinos gydytoja
Tatsiana Karytska
Medicinos gydytoja
Eglė Kybartaitė
Gydytojas neurologas (skubiai pagalbai)
Anatolij Košelap
Vidaus ligų gydytojas
Aleksandr Kutuzov
Medicinos gydytoja
Jūratė Liutkutė
Vidaus ligų gydytojas
Mantas Mikeliūnas
Medicinos gydytojas
Karolis Stanaitis
Medicinos gydytoja
Jonė Galaunienė
Medicinos gydytoja
Rūta Urbonaitė
Gydytoja neurologė
Asta Varnaitė
Vidaus ligų gydytoja
Svetlana Žičkienė
Ambulatorinių konsultacijų poskyris
Ambulatorinių konsultacijų registratūra, kasa
Vyresnioji slaugos administratorius
Elvyra Kvietkauskienė
Gydytoja echoskopuotoja
Loreta Ažubalienė
Gydytojas gastroenterologas
Paulius Bielskis
Gydytoja reumatologė
Giedrė Deresevičienė
Gydytoja neurologė
Giedrė Jančienė
Gydytoja kardiologė
Ingrida Janonienė
Gydytoja psichiatrė
Nelė Kosar
Gydytoja neurologė
Loreta Račkauskienė
Medicinos psichologas
Vaidotas Stepšys
Gydytoja oftalmologė
Birutė Stulgienė
Gydytojas neurologė
Asta Varnaitė
Gydytoja gastroenterologė
Vaiva Steponkevičienė
Gydytojas gastroenterologas
Mindaugas Steponkevičius
Gydytojas neurologas
Aivaras Atkočiūnas
Gydytoja gastroenterologė, endoskopuotoja, echoskopuotoja
Julija Šarnelytė
Gydytojas chirurgas
Vaidas Čereška
Vidaus ligų ir gastroenterologijos skyrius
Skyriaus vedėja
Irma Jakštienė
Vidaus ligų gydytoja
Aušra Gervickaitė
Vyresnioji slaugos adminstratorė
Irena Radulevič
Vidaus ligų gydytoja
Alina Voišnis
Slaugytojų postas
Vidaus ligų gydytoja
Margarita Makauskienė
Gydytojas gastroenterologas
Paulius Bielskis
Vidaus ligų gydytoja
Henrieta Dabkuvienė
Vidaus ligų gydytoja
Irma Gimbickienė
Vidaus ligų gydytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Rita Gridziuškienė
Vidaus ligų gydytoja
Irina Mironova
Gydytoja gastroenterologė
Raimonda Vanagaitienė
Gastroenterologijos poskyris
L.e.p. vedėja - gydytoja gastroenterologė
Raimonda Vanagaitienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Irena Radulevič
Gydytojas gastroenterologas
Paulius Bielskis
Gydytoja gastroenterologė
Margarita Judakovaitė-Barsevičienė (vaiko priežiūros atostogose)
Gydytojas gastroenterologas
Mindaugas Steponkevičius
Gydytoja gastroenterologė
Vaiva Steponkevičienė
Gydytoja gastroenterologė
Julija Šarnelytė
Geriatrijos centras
Geriatrijos centro vadovas - gydytojas geriatras
Antanas Česnulevičius
Vyresnioji slaugos administratorė
Marija Rulko
Slaugytojų postas
Gydytojas geriatras
Vidmantas Alekna
Gydytojas geriatras
Andrius Apšega
Gydytoja geriatrė
Justina Kilaitė
Gydytoja geriatrė
Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
Skyriaus vedėjas
Alfredas Diržinauskas
Vyresnioji slaugos administratorė
Angelija Norvaišienė
Slaugytojų postas
Vidaus ligų gydytoja
Gileta Diržinauskienė
Medicinos gydytoja
Dalia Mečkauskienė
Vidaus ligų gydytoja
Ramūnė Voicechovskė
Vidaus ligų gydytoja
Alina Voišnis
Paliatyvios pagalbos skyrius
Skyriaus vedėjas
Audrys Skliutas
Slaugytojų postas
Socialinės pagalbos skyrius
Infekcijų kontrolės skyrius
Infekcijų kontrolės specialistė
Vilija Gurkšnienė
Infekcijų kontrolės specialistė
Silvija Milaševičienė
Neurologijos skyrius
Skyriaus vedėja
Jolanta Ražukienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Nadežda Pampuškienė
Slaugytojų postas
Gydytoja neurologė
Jurgita Blažienė
Gydytoja neurologė
Skirmantė Dailydkaitė
Gydytoja neurologė
Regina Degteriova
Gydytoja neurologė
Vanda Giliunienė
Gydytoja neurologė
Giedrė Jančienė
Gydytoja neurologė
Loreta Račkauskienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Skyriaus vedėja
Daiva Klezienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Violeta Suvorovienė
Slaugytojų postas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Alina Jastšemska
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Dalia Mečkauskienė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
Neringa Dumbrovienė
Ambulatorinės reabilitacijos poskyris
Ambulatorinės reabilitacijos poskyrio vedėja
Alina Jastšemska
Ambulatorinės reabilitacijos postas
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius
Skyriaus vedėjas
Gediminas Valys
Vyresnioji slaugos administratorė
Ingrida Šukelevičienė
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas
Jevgenijus Gorelikas
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas
Edvinas Jakubauskas
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė
Jolanta Meižikienė
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė
Nijolė Pilkauskaitė
Gydytoja anesteziologė-reanimatologė
Nijolė Sabūnienė
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas
Kęstutis Stiega
Radiologijos skyrius
Skyriaus vedėjas
Maratas Ščerbakovas
Gydytojas radiologas
Andrej Košelap
Radiacinės saugos ekspertė
Birutė Gricienė
Vyresnysioji radiologijos technologė
Eva Polonska
Medicinos fizikas
Andrius Rišys
Kompiuterinės tomografijos kabinetas
Rentgeno kabinetas
Endoskopinės, ultragarsinės diagnostikos ir klinikinės fiziologijos skyrius
l.e.p. skyriaus vedėjas
Paulius Bielskis
l.e.p. skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose)
Diana Žukauskienė
Vyresnioji slaugos administratorė
Oksana Stanulevič
Gydytoja echoskopuotoja
Jolanta Bajerčienė
Gydytoja neurologė
Jurgita Blažienė
Gydytoja gastroenterologė (vaiko priežiūros atostogose)
Margarita Judakovaitė-Barsevičienė
Gydytoja echoskopuotoja
Raimonda Vanagaitienė
Gydutoja neurologė
Skirmantė Dailydkaitė
Gydytoja endoskopuotoja, echoskopuotoja
Vaiva Steponkevičienė
Gydytojas endoskopuotojas, echoskopuotojas
Mindaugas Steponkevičius
Gydytoja endoskopuotoja, echoskopuotoja
Julija Šarnelytė
Klinikinė laboratorija
Klinikinės laboratorijos vedėja – medicinos biologė
Reda Dervinienė
Medicinos biologė
Kornelija Jurgaitė
Medicinos biologė
Reda Laurinaitienė
Vyresnioji biomedicinos technologė
Ramunė Paškevičienė
Vaistinė
Paskutinį kartą redaguota:: 2023-10-05 15:33
Susisiekite
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
El. paštas rastine@mmligonine.lt
Kauno g. 7, LT-03215 Vilnius
Tel. (8 5) 216 1956
Faksas (8 5) 216 2349
Kodas Juridinių asmenų registre 124245856
PVM mokėtojo kodas LT242458515