Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriai (1-asis ir 2-asis)

Apie skyrius
Modernizuotuose palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose yra teikiamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. Šios paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, bet ne ilgiau kaip už 120 dienų per kalendorinius metus.
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose yra visa būtina, moderni ir šiuolaikinė įranga. Čia teikiamos gydymo, slaugos, minimalios sveikatą stiprinančios procedūros (masažas, gydomoji mankšta ir kt.). Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose teikiamos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, esant nustatytai galutinei diagnozei, kai nebereikalingas papildomas ištyrimas ir yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose.

Hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius tvarka.
Pacientai atvyksta turėdami šeimos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimą. Pacientą hospitalizacijai  iš anksto užregistruoja siuntimą parašiusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakingas asmuo. Apie guldymo į vieną iš skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo įstatyminiams atstovams.

2–ajame palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos. Paliatyviosios pagalbos tikslas yra padėti žmogui lengviau kęsti nepagydomos ligos skausmus, pagelbėti sergančiam sunkia liga žmogui ir jo artimiesiems išlaikyti geriausią įmanomą gyvenimo kokybę, sprendžiant fizines, psichologines bei dvasines problemas. Paliatyvioji pagalba apima tiek medicinos, tiek socialinę ir psichologijos sritis, todėl šioje medicinos srityje dirba ne vienas specialistas. Atsižvelgiant į paciento poreikius, pagalbą teikia gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, psichologas, dvasininkas ir kiti. Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmė nėra ribojama.
Esant dideliam stacionarinės paliatyviosios pagalbos poreikiui Vilniaus mieste planuojama didinti šio profilio lovų skaičių ligoninėje.
Registracija hospitalizacijai tel. 8 610 62342 (socialinis darbuotojas).

1-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

•    Telefonas (8 5) 216 1936 (postas)
•    Telefonas (8 5) 210 6828 (gydytojai)

Skyriaus vedėja Gileta Diržinauskienė gileta.dirzinauskiene@mmligonine.lt

2-asis palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

•    Telefonas (8 5) 233 9508 (postas)
•    Telefonas (8 5) 216 0736 (vedėjas)

Skyriaus vedėjas Alfredas Diržinauskas alfredas.dirzinauskas@mmligonine.lt

Skyriaus vyresnioji slaugos administratorė Angelija Norvaišienė angelija.norvaisiene@mmligonine.lt

Paskutinį kartą redaguota:: 2022-11-23 15:02