Veiklos sritys

Kvalifikuotos, kokybiškos saugios kiekvienam pacientui, aplinkai ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė - asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas licencijoje nurodytose srityse, atsižvelgiant į aktualių teisės aktų reikalavimus, siekiant be korupcijos apraiškų tenkinti pacientų lūkesčius, užtikrinti ir darbuotojų saugą bei aplinkos apsaugą.

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės vadovybė įsipareigoja:
Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas su mažiausia rizika paciento ir darbuotojų sveikatai bei minimaliu poveikiu aplinkai;
Vadovautis ligoninės veiklą, aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų išorės bei vidaus dokumentų reikalavimais;
Siekti optimalios diagnostikos, gydymo, slaugos ir ligų prevencijos rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius;
Kurti, plėtoti ir valdyti veiklas, atsižvelgiant į subalansuotą, racionalų išteklių naudijimą, neigiamo poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai bei aplinkos mažinimą, saugų ir atsakingą atliekų tvarkymą;
Identifikuoti ir vertinti nustatytų ligoninės veiklos procesų bei darbuotojų profesinę riziką, numatyti rizikos veiksnių valdymo priemones;
Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, užtikrinti susirgimų bei sužeidimų prevenciją;
Gerinti interuotos kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos rezultatyvumą, valdyti korupcijos apraiškų riziką;
Propaguoti ir įgyvendinti šią politiką, skirti reikiamus išteklius, mokyti darbuotojus, palaikyti jų kompetencijas, skatinti darbuotojus dirbti kokybiškai, saugiai, sąmoningai ir asakingai.

Ligoninės integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų sveikatos vadybos sistema, atitinka LST EN ISO 9001:2015, LST EN 15224:2017, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus, nuolat gerinama, kad būtų užtikrintas sistemos veiksmingumas. Integruotos sistemos politika, tikslai ir užduotys peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, politika žinoma ir suprantama visiems ligoninės darbuotojams bei suinteresuotoms šalims.

Paskutinį kartą redaguota:: 2021-07-23 10:18