Įgyvendinti projektai

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės priestato statyba ir įrengimas
Pagrindiniai faktai:
• Nuo idėjos iki įgyvendinimo praėjo penkeri metai. Idėja ligoninės teritorijoje esančių statinių vietoje pastatyti ligoninės priestatą kilo 2017 metais, statybos darbai prasidėjo 2020 metų rugsėjį, baigti 2022 metais.
• Visa naujo ligoninės priestato vertė 5,7 mln. eurų. Valstybė šiam projektui įgyvendinti skyrė 1,34 mln. eurų, Vilniaus miesto savivaldybė – 2,98 mln. eurų, pati ligoninė 0,29 mln. eurų, taip pat projektui įgyvendinti buvo paimta 1,1 mln. eurų paskola.
• Bendras naujo priestato plotas - 1,8 tūkst. kvadratinių metrų. Naujajame priestate stovi 87 naujos lovos (10 reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, 15 - paliatyvios pagalbos, 31- geriatrijos, dar 31 - neurologijos arba vidaus ligų skyriuose).

Priestato fasadas

• Įrengta moderni 24 vietų lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė, kur automobiliai į antrą parkavimo lygmenį pakeliami keltuvais. Statant priestatą įrengtos 2-jų vietų elektromobilių įkrovimo stotelės bei 4 automobilių stovėjimo aikštelės vietos, pritaikytos žmonėms su negalia.
• Ligoninės priestate įrengta moderni, ligonių ir personalo patogumui skirta įranga - funkcinės slaugos lovos, medicininės konsolės su deguonimi, moderni pagalbos iškvietimo į palatą signalizacija, kuri leidžia pagalbos kvietimą priimti ne tik tame aukšte, kur jis yra siunčiamas. Reanimacijos skyriaus langus saugo išorėje sumontuotos apsauginės žaliuzės, sugeriančios garsą ir apsaugančios nuo dienos šviesos. Ant stogo įrengti saulės kolektoriai gamina energiją karšto vandens paruošimui, taip gerokai sumažėja karšto vandens paruošimo kaštai. Dalis stogo apželdinta žemaūgiais augalais.

Priestato fasadas

• Naujas priestatas suteiks galimybę išplėsti vidaus bei nervų ligomis sergančių pacientų gydymo galimybes (tokių paslaugų Vilniuje ypač trūksta) bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę mažinant pacientų skaičių palatose.

Priestato fasadas

• Statant priestatą ligoninėje įrengta suskystinto deguonies talpykla, deguonies generatorius ir deguonies balionų rampa, tai leidžia užtikrinti nepertraukiamą deguonies tiekimą iš 3 šaltinių.

Priestato fasadas

• Pastačius priestatą, visos Vilniaus mieste teikiamos stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos bus sukoncentruotos ir teikiamos vienoje įstaigoje – VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje, turinčioje galimybę teikti pagalbą sunkiai sergantiems pacientams. Pradėjus veikti priestatui ligoninė bus vienintelė gydymo įstaiga Vilniuje, teikianti palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas, kurioje yra įrengta moderni klinikinė laboratorija ir II-o lygio reanimacija, todėl galės teikti kokybiškas paslaugas sunkiems pacientams, kuriems būtina taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją.

Priestato fasadas

• Siekiant sujungti senąjį ir naująjį ligoninės pastatus į bendrą visumą, ligoninės kieme pastatyta skulptoriaus Kęstučio Krasausko skulptūrinė kompozicija „Adomas ir Ieva“, pagrįsta biblijiniu pasakojimu. Tai seniausias pasaulio pirmųjų žmonių „pažinimo medžio“ naratyvas. Skulptūroje atvaizduotas ne tik vyras ir moteris, bet ir žaltys, tapęs pažinimo simboliu. Ši skulptūra puošia vidinį ligoninės kiemą ir kartu su seniai ligoninės kieme augančiu gluosniu sukuria bendrą jaukią erdvę tarp abiejų ligoninės korpusų.

Priestato fasadas

• Ligoninės priestato darbus atliko UAB „Jungtiniai projektai“ pagal UAB „Medstatyba“ parengtą projektą.

Projektas „Viešosios įstaigos Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų renovavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas“
Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-007

Projekto vertė 3 994 000 Lt.

Šis projektas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto metu buvo įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas padidinti ligoninės suvartojamos energijos efektyvumą. Įgyvendinus projektą buvo pagerintas energijos vartojimo efektyvumas, optimizuotos energijos sąnaudos.
Apšiltinus išorinius pastatų atitvarus bei modernizavus šildymo sistemą buvo sumažintas pastatų šiluminio laidumo koeficientas, kas lemia mažesnį šiluminės energijos vartojimą.
Projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje“
Projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-060

Projekto vertė 5 403 000 Lt.

Šis projektas buvo bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto metu buvo rekonstruotos patalpos, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms įsteigti, bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, rekonstruotos patalpos, skirtos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti (taip pat ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti), bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, įsigyta reikalinga medicinos įranga, skirta paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti, rekonstruotos patalpos, skirtos priėmimo-skubios pagalbos bei ambulatorinėms konsultacijoms teikti  bei įsigyta šiam skyriui reikalinga medicinos įranga, įsigytas A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis.
Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Marcinkevičiaus ligoninėje

Projektas finansuotas klimato kaitos specialiosios programos lėšomis pagal priemonę "Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomenės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose".

Projekto tikslas - pagaminti apie 25% bendro metinio įstaigos suvartojamos elektros energijos kiekio, taip  pat mažinant išmetamų "šiltnamio efektą" sukeliančių dujų kiekį.

Ant ligoninės pastatų įrengta 100 kW fotovoltinė saulės jėgainė. Modulių galia 325 W, modulių kiekis 307 vnt.

Paskutinį kartą redaguota:: 2023-03-16 11:36