Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų šiai įstaigai suteiktas veiklos viešinimo paslaugas, kaip nurodyta finansų ministro įsakymu tvirtinamoje valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominėje klasifikacijoje.

2023 m. lėšų veiklai viešinti panaudota nebuvo.

Paskutinį kartą redaguota:: 2023-12-18 14:44